Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου για την περιγραφική αξιολόγηση

Η εκπαίδευση είναι ένας θεσμός και μια διαδικασία με στόχο τη μετάδοση αξιών, γνώσεων, εμπειριών και ικανοτήτων, που έχει κατακτήσει ο άνθρωπος στη μακραίωνη πορεία της ζωής του, στις νέες γενιές. Κυρίαρχο έργο της είναι η καλλιέργεια των νέων και η διαμόρφωση της προσωπικότητά τους ώστε να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο, να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να στηρίζουν τους συνανθρώπους, να λύνουν τα διάφορα προβλήματα που αφορούν τη ζωή τους, να παράγουν, να δημιουργούν προσφέροντας στον εαυτό τους και στην κοινωνία συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Το σχολείο είναι ένα εργαλείο παιδείας στα χέρια της

κοινωνίας για να καλλιεργήσει τους χαρακτήρες και τη δημιουργική ικανότητα των νέων.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ξεκίνησε μεγάλη συζήτηση για μια σημαντική καινοτομία που επιχειρείται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την περιγραφική αξιολόγηση του μαθητή. Η ιδιαίτερη σημασία της απορρέει τόσο από τους σκοπούς τους οποίους υπηρετεί όσο και από τις δυνατότητες που παρέχει στους εκπαιδευτικούς για ουσιαστικότερη αξιολόγηση των μαθητών τους. Σκοπός της περιγραφικής αξιολόγησης είναι η αναλυτική εκτίμηση της συνολικής προσπάθειας του μαθητή, της παρουσίας του μέσα στην τάξη, της προόδου και πολλών άλλων παραμέτρων που διαμορφώνουν τη συνολική εικόνα του. Η περιγραφική αξιολόγηση συμπληρώνει χωρίς να καταργεί την ποσοτική αποτίμηση της επίδοσης του μαθητή, τον προσδιορισμό δηλαδή του βαθμού, στον οποίο κατέκτησε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

F1

Με την περιγραφική αξιολόγηση ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τη γνώμη του πληρέστερα για την προσπάθεια και το ενδιαφέρον των μαθητών του, για την προσοχή και τη συμμετοχή τους στο μάθημα και τις όλες τις άλλες δραστηριότητες του σχολείου, για τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του, για τις ικανότητες και τις αδυναμίες τους. Με την περιγραφική αξιολόγηση αποκτά ο εκπαιδευτικός τη δυνατότητα σφαιρικής αξιολόγησης των μαθητών και τεκμηρίωσης της αριθμητικής εκτίμησης των επιδόσεων του

Μέσα στο πλαίσιο συζήτησης για την περιγραφική αξιολόγηση, τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 στο γραφείο του Συλλόγου καθηγητών του Εκκλησιαστικού Λυκείου/Γυμνασίου Ξάνθης πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο από τη Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης κ. Ευφημία Μαυρομάτη με θέμα «περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και Λυκείου».

Η Σύμβουλος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Διεύθυνσης και του Συλλόγου καθηγητών του Εκκλησιαστικού Σχολείου Ξάνθης ώστε να ενημερωθούν πληρέστερα πάνω στο ζήτημα της περιγραφικής αξιολόγησης και τις διαδικαστικές πτυχές εφαρμογής του. Στην εισήγησή της, αρχικά, η Σύμβουλος έκανε μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση της θεωρίας για τη φιλοσοφία και τους σκοπούς της περιγραφικής αξιολόγησης και στη συνέχεια παρουσίασε ενδεικτικά μοντέλα αξιολόγησης που εφαρμόζονται πιλοτικά και κατά βούληση σε διάφορους τύπους σχολικών μονάδων. Παράλληλα δεχόταν ερωτήσεις από τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς και αποσαφήνιζε όποια απορία αναδυόταν κατά την διάρκεια του σεμιναρίου. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με βιωματική δράση: οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας και σύμφωνα με τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία, τους σκοπούς και τις δράσεις του Εκκλησιαστικού σχολείου και τα μοντέλα περιγραφικής αξιολόγησης που παρουσιάστηκαν, δόμησαν, παρουσίασαν και τεκμηρίωσαν ένα δελτίο περιγραφικής αξιολόγησης που να ανταποκρίνεται στη δεδομένη σχολική πραγματικότητα.

Το σεμινάριο έκλεισε με εκατέρωθεν ευχαριστίες και την υπόσχεση για τη διαρκή συνεργασία των εκπαιδευτικών και της Διεύθυνσης του Σχολείου με τη Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης σε κάθε βήμα εφαρμογής της ενδεχόμενης περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών της σχολικής μονάδας.

F2