ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-23 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Προκειμένου να εγγράψετε τα παιδιά σας στο σχολείο, παρακαλούμε να καταθέσετε έως 29/6/2022 και ώρες  8:30 πμ. – 13:30 μμ. τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση κηδεμόνα
  2. Βιογραφικό σημείωμα μαθητή
  3. Συστατική επιστολή από τον Μητροπολίτη
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεστε τον κανονισμό του σχολείου, που είναι αναρτημένος  στην ιστοσελίδα
  5. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφεται το email στο οποίο θα ενημερώνεστε.