Λειτουργία Μεταφορά & Διαμονή

  Το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο

  Με απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ, είναι το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Ξάνθης ισότιμο με τα Δημόσια Γυμνάσια.

  Εγγραφές γίνονται και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, αφού προσκομισθούν οι σχετικοί τίτλοι σπουδών. Απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται στην Α΄ Τάξη. Για τις άλλες τάξεις γίνεται μετεγγραφή.

  Οι Απόφοιτοι του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο ή στα Γενικά Λύκεια ή στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ.

  Εβδομαδιαία παρέχεται Ενισχυτική Διδασκαλία - δωρεάν - με σκοπό τη βελτίωση των μαθητών στα μαθήματα.

  Επίσης, λειτουργεί (όπως και στο Λύκειο) ειδικό τμήμα υποδοχής αλλοδαπών με γλωσσική διδασκαλία στη διάρκεια του κανονικού εβδομαδιαίου προγράμματος, καθώς και τμήματα ειδικής αγωγής.

   

  Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο

  Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο συστεγάζεται με το Γυμνάσιο. Η φοίτηση είναι τριετής. Οι μαθητές παίρνουν απολυτήριο Γενικού Λυκείου ισότιμο με τα άλλα δημόσια Λύκεια. Μπορούν να ακολουθήσουν τη Θεωρητική ή τη Θετική ή την Τεχνολογική κατεύθυνση.

  Στην πρώτη τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις τάξεις Β΄ και Γ΄, η εγγραφή γίνεται με μεταγραφή.

  Το πρόγραμμα των τριών τάξεων του Εκκλησιαστικού Λυκείου είναι περίπου το ίδιο με το πρόγραμμα των άλλων Γενικών Λυκείων, με κάποια διαφοροποίηση στα θεολογικά μαθήματα (διδάσκονται κατά τάξη επιπλέον ειδικά θρησκευτικά μαθήματα και Βυζαντινή Μουσική)

  Οι απόφοιτοι της Γ΄ τάξης μπορούν να λάβουν μέρος στις Πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές, στα Τ.Ε.Ι. και στα Α.Ε.Ι.

  Εβδομαδιαία παρέχεται Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα -δωρεάν- με σκοπό τη συστηματική προετοιμασία των μαθητών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

   

  Μεταφορά

  Καθημερινά από την πόλη της Ξάνθης στη Σχολή και αντίστροφα πραγματοποιείται δρομολόγιο με λεωφορείο που μεταφέρει τους μαθητές. Από Παρασκευή μετά τα μαθήματα, όσοι μαθητές επιθυμούν επιστρέφουν, στα σπίτια τους.

   

  Διαμονή και Σίτιση

  Παράλληλα στη Σχολή λειτουργεί (όλες τις ημέρες της εβδομάδος) και το Οικοτροφείο στο οποίο διαμένουν και σιτίζονται δωρεάν όσοι μαθητές το επιθυμούν.


  Διεύθυνση
  : Ιερά Μονή Ταξιαρχών - 67100 Ξάνθη
  Τηλ.: 25410 29911
  Fax: 25410 22362
  Email: mail@lyk-ekkl-xanth.xan.sch.gr

   

   

  fblogo